Wat is energetisch werk?


Een andere kijk op zorg

Energetisch werk kijkt anders tegen de mens aan dan de reguliere gezondheidszorg. Dit heet de holistische visie op de mens en deze gaat ervan uit dat de mens bestaat uit meer dan enkel lichaam en geest en bovendien in verbinding staat met zijn omgeving door middel van het energieveld.

De therapeut

De energetisch therapeut (in het Engels “Healer” genoemd), behandelt het energieveld rondom het lichaam en de energiecentra in het lichaam. Dit veld en deze centra bevatten informatie over het functioneren van de totale mens, zowel lichamelijk, als mentaal, emotioneel en spiritueel. Als deze facetten van de mens met elkaar in balans zijn, voelt de mens zich goed en energiek.

Wetenschappelijk onderzoek

Uitkomsten van experimenteel wetenschappelijk onderzoek ondersteunen deze zienswijze. Onderzoek heeft ook aangetoond dat afwijkingen in het energetisch veld uiteindelijk tot verstorende veranderingen op cellulair niveau van het fysieke lichaam kan voeren. Dit ervaart men als een gevoel van “niet lekker in je vel zitten” tot ziekte. Energetisch werk stimuleert het zelfhelende vermogen van lichaam en geest.

Technieken

Als energetisch therapeut werk ik voornamelijk met mijn handen, soms maak ik gebruik van een pendel. Ik voel wanneer het energieveld niet in balans is. Door middel van verschillende technieken kan ik deze balans dan weer herstellen, waardoor uw zelfhelend vermogen gestimuleerd wordt en uw welbevinden zich zal verbeteren.

Aanvullend

Energetisch werk kan uitstekend toegepast worden naast reguliere therapieën. Het is een vorm van complementaire (aanvullende) zorg. Het is géén vervanging van de reguliere zorg!

In mijn praktijk werk ik met Healing Touch en Psycho-energetische therapie.

Feiten en fabels over energetisch werk


Feit: Een energetisch therapeut werkt met (onzichtbare) energie en de spirituele wereld.
Feit: Energetisch werk spreekt het zelfhelende vermogen van het lichaam aan.
Feit: Door energetisch werk kan het welbevinden toenemen.
Fabel:Een energetisch therapeut is een tovenaar en garandeert genezing.
Fabel:Energetisch werk verricht wonderen, die tot genezing leiden.
Fabel:Bij energetisch werk zijn duistere krachten aan het werk, die gevaarlijk zijn voor uw geloofsbeleving.

Nieuws


Dit is de nieuwe website van Eigen Lijf Energie.

Ik stel uw commentaar op deze website erg op prijs.

Praktijkadres

Monique Janssen-van Heumen
Boslaan 79
3904 KE Veenendaal
Ingang tussen de huizen, linker poort

info@eigenlijfenergie.nl
06 43 78 47 64